DMCA | Lesbicky.online

Vlastník tejto stránky uvádza nasledovné: Na serveroch Lesbicky.online nie je uložený žiaden obsah chránený autorskými právami. Všetky súbory sú uložené na externých úložiskách dát, ktoré nie sú spojené s Lesbicky.online . V prípade, ak ste držiteľom nejakého súboru, prosím, nekontaktujte nás ale poskytovateľov, na ktorých serveroch sú uložené akékoľvek materiály chránené autorskými právami. Lesbicky.online ponúka iba odkazy na súbory a nie samotné súbory. Preto vlastníci tejto stránky za to nie sú zodpovední a podľa Teleservices Act taktiež.

Nemáme vplyv na obsah audiovizuálnych diel na stránke. Lesbicky.online je len sprostredkovateľom externého obsahu a za právne chránený obsah sú zodpovední poskytovatelia, ktorí tento obsah hostujú. Sami nemôžeme odstrániť tieto súbory. Pre odstránenie obsahu chráneného autorskými právami a uplatnenie si autorských práv. kontaktujte prosím priamo spoločnosti, ktoré tieto súbory ukladajú na svojich serveroch.

Prevádzkovatelia Lesbicky.online nemajú vedomosť o porušení autorských práv spôsobenú odkazmi uverejnenými tretími stranami. V prípade akýchkoľvek otázok nás samozrejme prosím kontaktujte na admin@lesbicky.online a budeme sa snažiť urobiť maximum pre vašu spokojnosť.


The owner of this site Lesbicky.online wants to indicate the following: there is no copyright protected content stored on the servers of Lesbicky.online All offered files are stored on external file hosts that are in no way associated with Lesbicky.online

If you are a rights holder of a file listed here, do not contact us, but the providers on whose servers any copyrighted material is stored. Lesbicky.online offers, acting like a search engine, only links to files and not the files themselves. This is the reason why the owners of this website are not responsible and according to Teleservices Act also can not be held liable.

We dissociate ourselves from the contents and have no influence on it. Lesbicky.online is merely a facilitator of external content, for legally protected content the providers hosting this content (filehosters) are responsible.

We ourselves have no way to delete these files. To remove copyright protected content and to enforce your copyrights, please directly contact the companies storing these files on their servers. The operators of this website have no knowledge of copyright infringement caused by the links published by third parties. In case of any questions please feel free to contact us on : admin@lesbicky.online